Meny Lukk

Romjuls-og nyttårshilsen til Padda båtforenings medlemmer

E-post sendt til alle PBFs medlemmer den 29.12.2021

Gledelig jul til alle PBFs medlemmer! Vi håper har hatt en fin julefeiring og holder seg friske.

Vi i styret i PDF ønsker å sende en kort oppdatering av styrets arbeid.

Informasjon om saken rundt pris på båtplass
Dagen etter det ekstraordinære årsmøtet sendte Sørfonden Slipp ut en e-post med informasjon om at de ikke ønsker å samarbeide med det nye styret på bakgrunn av at de hevdet styret bestod av styremedlemmer som har motarbeidet Sørfonden i mange år. Som dere har fått informasjon om i tidligere utsendt e-post 01.11.2021, består det nye styret ikke av gamle styremedlemmer, men en blanding av «gamle» og «nye» medlemmer. Alle håper på å få til en rettferdig løsning for medlemmene og det er derfor vi har engasjert oss i denne saken. Vi har til tross for e-posten sendt ut fra Sørfonden Slipp forsøkt å få til et samarbeid gjennom deres advokat. Dessverre har vi ennå ikke kommet til en løsning. Vi har nå oversendt informasjon og bedt om bistand fra Oslo Kommune v/Bymiljøetaten slik at de kan bistå i megling i henhold til kontrakten mellom de tre partene.

Det er også kommet spørsmål om strømpriser fra flere medlemmer. Vi ønsker å opplyse om at dette ikke er noe foreningen styrer med og at spørsmål ifm. dette må stilles direkte til Sørfonden Slipp.

Benytter også anledningen til å minne om at valgkomiteen tar imot nomineringer til styremedlemmer som kan sendes til arsmotet@paddabf.no.

Gledelig jul og godt nyttår, hilsen styret i Padda Båtforening.