Meny Lukk

Vedtekter, regler, avtaler og instrukser

Padda båtforening har en egen avtale med Sørfonden Slipp som igjen har en subsidiert avtale med Oslo Kommune om leie av selve “Padda”/Tistelholmen (øya midt i Padda havet).

Det er derfor en avtale mellom hvert medlem i båtforeningen som man må godkjenne for å være medlem i båtforeningen og leieavtalen hver enkelt båteier har med Sørfonden Slipp. Alle som leier båtplass av Sørfonden Slipp på Padda må være medlem av båtforeningen.

Vedtektene for Padda Båtforening beskriver den formelle oppbyggingen av foreningen, formål, årsmøtet, styret, valg av dette etc.  Disse kan kun endres på årsmøte eller ekstra-ordinært årsmøte, og dette krever 2/3 flertall blant medlemmene.  Vedtektene er hva som før 2020 het Lover.

Avtale om båtplass inngås mellom medlem/leietaker og Sørfonden Slipp/Padda Båtforening.  Her framkommer navn, adresse, telefon og epost adresse, samt båtdata.  Gjennom sin signatur forplikter medlemmet seg til å følge Vedtektene, Ordensreglene og Vaktinstruksen.  Disse følger med som vedlegg til avtalen, og finnes også her på Paddabf.no.

Ordensreglene beskriver hvordan hver og en av oss skal oppføre oss i båthavna.  Her står det om leieperioder, fortøyning, tilsyn, plikt til å gå nattevakt etc. Ordensreglene kan endres gjennom styrevedtak, og ble før 2020 kalt Vedtekter.