Lover og regler

Lover, regler, instrukser, avtaler og vedtekter…

Ja, det kan virke litt uoversiktlig det hele, men dette har både med historie og vår driftsmodell å gjøre.  Her kommer en forklaring på hvordan dette henger sammen!

Lovene for Padda Båtforening beskriver den formelle oppbyggingen av foreningen, formål, årsmøtet, styret, valg av dette etc.  Lovene kan kun endres på årsmøte eller ekstra-ordinært årsmøte, og dette krever 2/3 flertall blant medlemmene.  Merk at dette er forslaget etter årsmøtet 2018.

Avtale om båtplass inngås mellom medlem/leietaker og Sørfonden Slipp/Padda Båtforening.  Her framkommer navn, adresse, telefon og epost adresse, samt båtdata.  Gjennom sin signatur forplikter medlemmet seg til å følge Lovene, Vedtektene og Vaktinstruksen.  Disse følger med som vedlegg til avtalen, og finnes også her på Paddabf.no.

Vedtektene beskriver hvordan hver og en av oss skal oppføre oss i båthavna.  Her står det om leieperioder, fortøying, tilsyn, plikt til å gå nattevakt etc.  Vedtektene kan endres gjennom styrevedtak.

Vaktinstruks beskriver opplegget rundt nattevakt, tider og rutiner rundt dette.  Også her er det styret som kan gjøre endringer.