Meny Lukk

Oppdatering fra styret i Padda Båtforening – stevning fra Sørfonden Slipp

Hei alle medlemmer av Padda Båtforening.

Her kommer en kort oppdatering fra styret.
Sørfonden Slipp har altså nå stevnet PBF for Oslo tingrett. I vårt svar ber vi tingretten avvise søksmålet av flere grunner:

– Vi mener tvisten er en sak mellom Oslo kommune og Sørfonden Slipp, ikke med båtforeningen (Kommunen skal godkjenne leiepriser og har ikke godkjent Sørfondens prisheving fra 2021. PBF har godtatt den høyeste prisen kommunen har sagt den vil akseptere.)

– En sak mellom PBF og Sørfonden skal løses ved voldgift, ikke i det ordinære rettssystemet

– Det er ikke gjennomført reell mekling før stevning, slik avtalene forutsetter.

Dessuten bestrider vi kravet i stevningen, både fordi kommunen ikke har godkjent prisene fra 2021 og fordi det etter vårt syn ikke foreligger noen bindende avtale om at PBF aksepterer prisøkningen. Stevningen fra Sørfonden Slipp AS (med alle vedlegg) og PBFs tilsvar finnes her;

PBF Tilsvar Oslo Tingrett 21.06.2024
Stevning av Padda Båtforening 18.06.2024

Hva skjer nå:
Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før en beslutning i tingretten, men vil informere så snart vi vet noe.
Vi fortsetter å forsøke å få til en dialog med kommunen angående videre drift av bryggene.
Styret synes det er sterkt beklagelig at Sørfonden har valgt å ta ut stevning mot båtforeningen, etter at de har avvist alle våre utspill for å løse uenigheten. Vi ser det som nok et eksempel på at de ikke er interessert i dialog.

Med ønske om en fortsatt god sommer til alle,

Hilsen Styret i Padda Båtforening