Meny Lukk

Oppdatering februar 2022

Informasjon om styrets arbeid så langt:

Dialog med Sørfonden Slipp

Vi har hatt dialog med Sørfondens advokat, som har forsikret oss om at alle medlemmer skal behandles godt – også de som eventuelt får problemer med å betale den nye prisøkningen. Sørfonden Slipp legger opp til mulighet for betalingsutsettelser slik at alle medlemmer får betalt. 

Tid for årsmøte i 2022

Ihht. Våre vedtekter så skal årsmøtet i utgangspunktet avholdes innen utgangen av mars. Kommunen har gitt signaler om at de vil gi tilbakemelding på saken mellom Sørfonden Slipp og PBF i løpet av utgangen av februar. Styret ser derfor at det vil være hensiktsmessig å avvente arrangering av årsmøtet til dette er avklart og har derfor vedtatt å fravike dato (som det formelt er anledning til). Ved avholdelse i mars ser vi at vi i ytterste konsekvens må arrangere et nytt ekstraordinært årsmøte kort tid etter. Vi ber derfor medlemmer komme med innsigelser på post@paddabf.no dersom de ikke aksepterer dette. Tid og sted for årsmøtet blir annonsert så snart avgjørelse fra BYM foreligger.  

Facebook side

Styret har besluttet at “Vi som har båt på Padda” skal gjøres til en offisiell facebookside for alle Padda BF sine medlemmer. Det vil her komme informasjon fra styret til medlemmene og vi vil linke opp facebook-siden til nettsidene.