Meny Lukk

Oppdatering ang. betaling av faktura på båtplass

Kjære PBF-medlem!
 
Vi skrev til alle våre medlemmer i forrige uke og anbefalte at dere holdt tilbake betaling av leiesummen for sommeren 2022, fram mot betalingsfristen (24.1.22). Dette skjedde fordi vi stadig arbeider med å forberede megling om den sterke økningen i leiepriser som ble varslet av Sørfonden A/S. Samtidig lovte vi å følge opp med ny informasjon når betalingsfristen nærmet seg.
 
Dessverre er ikke meglingen gjennomført ennå. Etter grundig gjennomgang og behandling av styret ser vi at det vil være klokt at vi i mellomtiden likevel betaler leieprisfakturaen innen fristen (24.1.22). Vi sender samtidig melding til Sørfonden på vegne av alle medlemmer og presiserer at dette ikke innebærer en aksept av prisforhøyningen, men et ønske om å bidra til å holde konfliktnivået nede (vedlagt kopi). Vi minner samtidig om at alle innbetalingene som nå gjøres, eventuelt vil måtte justeres/korrigeres ihht. resultatet av meglingen hos Oslo kommunes Bymiljøetaten.
 
Styret arbeider intenst med denne saken og får bistand av advokat for rådgivning. Vi hadde håpet på raskere framdrift, men er likevel optimistiske når det gjelder meglingen som vi står foran. Vår målsetting er at økning av leiepriser skal være i samsvar med avtaler som gjelder mellom slippen og båtforeningen. Godkjenning fra Oslo kommune Bymiljøavdelingen (Småbåtutvalget) er et ledd i regulering av leieprisene på Padda. For å orientere medlemmene om arbeidet vårt, kommer vi til å legge ut viktige brev og meldinger på hjemmesiden vår, slik at det er tilgjengelig for medlemmene å lese. Dette omfatter blant annet vår sammenfatning av saken, slik vi sendte den til Oslo kommune Bymiljøavdelingen i slutten av desember. Vi har mottatt bekreftelse på at de nå forbereder meglingen og at de prioriterer denne saken.
 
 
Oslo 21.01.2022
Vennlig hilsen
Styret i Padda Båtforening
Bjørn Engen, Tor Henning Hanssveen, Per Frich, Isabelle Tomren, Kai-Oddvar Aas, Gunnar Brunborg og Lasse Bergholmen.