Meny Lukk

Sommerhilsen til alle medlemmer av Padda fra styret

Hei alle medlemmer,  

Styret i Padda Båtforening ønsker å sende ut en sommerhilsen og oppdatering før ferien.  

Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommerferie og flotte båtferier! Vi håper på seilvær slik at alle får nytt en flott norsk sommer på sjøen.  

Styret har jobbet mye med båtprissaken som nå ligger hos kommunen. Kommunen sendte i mai et brev til Sørfonden Slipp der de ba om begrunnelse for prisøkningen, og Sørfonden ga sitt tilsvar 20. mai. Styret kommenterte tilsvaret i slutten av juni. Vi har fått noe bistand fra advokat i dette arbeidet. Vi avventer fortsatt behandling fra kommunen, som viser seg å ta lenger tid enn ventet.   

Styret i PBF finner det riktig at ordinært årsmøte utsettes til over sommeren. Det har vært få innspill fra medlemmene til vår tidligere melding om dette. Styret synes det er uheldig at saken drar ut i tid, men vi ønsker at leieprisene for båtplass blir avklart i forkant av årsmøtet.  

Mvh 

Styret i Padda Båtforening