Meny Lukk

Innkalling til årsmøte 2022

Hei,

Vi ønsker å kalle alle medlemmer i båtforeningen inn til årsmøte for 2022.

Som tidligere informert vil årsmøtet finne sted den 29/11-2022 i storsalen på Nordstrandhuset den 29.11.2022 kl 18:00. Adressen er Nordstrandveien 30.

Dette blir et viktig årsmøte så vi håper så mange som mulig vil møte opp.

Siden dette årsmøtet er et viktig årsmøte der det har vært mye uro i forkant har styret besluttet at vi vil gjennomføre dette årsmøtet fysisk, da vi så at en hybridløsning var praktisk vanskelig å gjennomføre. Medlemmer kan som tidligere gi fullmakt slik at andre kan stemme på vegne av seg. Fullmaktsskjema er vedlagt.

Mvh

Styret i PBF

Vedlegg (ligger lastet opp i felles filarkiv i 2022 mappen):

  1. Innkalling til årsmøtet 2022
  2. Fullmaktsskjema
  3. Styrets forslag til vedtektsendringer
  4. Innkomne forslag
  5. Årsberetning fra 2021 – 2022 (etter ekstraordinært årsmøte)
  6. Årsberetning 2021 januar til oktober (før ekstraordinært årsmøte)
  7. Årsregnskap for 2021
  8. Regnskapsrapport for tom oktober 2022