Meny Lukk

Båtplasser på Padda forsvinner ikke!

Kjære båteier og medlem i Padda båtforening!

Dere mottok fredag 11.11. en melding fra Sørfonden Slipp AS der det varsles at dere kan miste båtplass på Padda, fordi Sørfonden muligens ikke vil kunne stå for driften.

Vi har flere kommentarer til denne meldingen, men nå vil vi først og fremst berolige dere!

VI ble valgt som nytt styre på ekstraordinært årsmøte i oktober 2021, for å medvirke til at regulering av leiepriser for båtplass på Padda skjer i henhold til avtaler. (Disse avtalene er:  kontrakt mellom Sørfonden Slipp AS og Padda båtforening fra 2007, og leiekontrakten mellom Oslo kommune og Sørfonden fra 1991.)

Styret henvendte seg til Oslo kommune (Bymiljøetaten BYM) før nyttår 2022, for å få bistand til tolkning av leiekontrakten fra 1991. Svaret fra BYM til Sørfonden kom 28.9.2022, med kopi til båtforeningen. Det var avklarende, og vi har fått støtte for vår forståelse av økonomien i leieforholdet. Styret håper fortsatt på at båtforeningen kan komme i dialog med Sørfonden (om økonomi, utskifting av brygger o.a.).

I alle fall blir det fortsatt båtplasser på Padda, på de vilkårene som BYM bestemmer!

Oslo kommune og BYM har ingen planer om å endre bruken av øya; derimot foreligger det noen planer om å bygge ut med et økt antall båtplasser.

Sørfondens kontrakt med båtforeningen gjelder fram til 2027. Leiekontrakten mellom Oslo kommune og Sørfonden kan sies opp av hver av partene med to års varsel. Leieretten kan ikke overdras til andre, men den kan reforhandles.

Vi er derfor helt trygge på at båtplassene på Padda fortsetter!

Hilsen Styret i Padda båtforening.