Meny Lukk

FORSINKET VAKTLISTE

Vaktlisten vi pleier å legge ut på hjemmesiden blir i år noe forsinket. Denne listen blir jo laget med båtplass nr. og vaktdato. Brygge M og brygge S er under utskifting og, da de nye er på plass, vil de som ligger der få nye plasser. Sørfonden sender beskjed om nye plasser til de som er berørt og da legger vi vaktlisten ut på hjemmesiden.  

Vaktliste med navn og vaktdato er sendt til alle medlemmer.

Årsmøteprotokollen blir sendt ut så fort den er signert.