Meny Lukk

Nytt styre i Padda Båtforening er konstituert

Styret som ble valgt på årsmøtet 30. mars hadde sitt første møte 18. april. Den viktigste oppgave er å løse konflikten med Sørfonden, og det er det første vi vil ta tak i. Vi håper å få til innledende møte om det ganske snart, og vi vil informere videre om hva som skjer. Håpet er å få dette avklart før sommeren. På det konstituerende møtet deltok også avtroppende styreleder og styremedlemmer, for å informere om sine erfaringer og synspunkter. Takk til Bjørn Engen, Kai Aas og Gunnar Brunborg for deres innsats!