Meny Lukk

Informasjon fra styret – om det stengte toalettet

Styret i PBF ser ulempene det medfører at doen og søppelflåten er blitt stengt – særlig for de som går vakt – og er opptatt av å finne løsninger. Noen medlemmer har ytret seg om dette på Facebook, så her kommer litt informasjon om hva som ligger bak og hva styret gjør for å løse situasjonen.

Vi fikk i slutten av juni en faktura fra Sørfonden for de første seks månedene av 2023, for avfallshåndteringen de gjør for oss (miljøavfall, restavfallscontainer, søppelflåten og toalettet). Vi reagerte på flere ting ved denne fakturaen. Den fulgte ikke praksis fra tidligere om at Båtforeningen, som bare har ansvar for sommerplassene, ikke skal betale for hele året, og tok ikke hensyn til at vi var i ferd med å forhandle om en avtale om avfallshåndtering. Vi sendte derfor en epost der vi spurte om disse tingene og foreslo en delbetaling inntil vi var enige om en ny avtale. Sørfonden svarte at de opprettholdt det fulle kravet og ville sende fakturaen til inkasso om vi ikke betalte innen 27.07., og aktet å holde søppelflåte og toalett stengt inntil vi hadde godtatt deres forslag til avtale. For å unngå en inkassosak sendte vi en ny epost der vi bestred fakturaen formelt fordi den ikke tok hensyn til den gamle avtalen om at PBF betaler for avfallshåndtering i 35 uker i året.

I stedet for å svare oss på dette valgte Sørfonden å sende epost til alle medlemmer om at de stenger søppelflåten og toalettet.

Styret kan bare beklage dette. Vi har knappe midler og har ikke engang råd til å reparere trallene som er ødelagt. (Økningen i kontingenten som ble vedtatt på årsmøtet gir ikke økt budsjett før neste år.) Selv om en faktura på drøyt 90 000 kroner ikke er så mye om man fordeler beløpet på alle medlemmene kan vi ikke bare uten videre betale fakturaer som vi mener er feil. Det gjelder enten den kommer fra Sørfonden eller andre. Da risikerer vi å ikke ha penger til å betale regningene vi vet vil komme senere på året. Regnskap fra 2022 presentert på årsmøtet finner dere her: Klikk her.

Vi synes ikke det var urimelig fra vår side at vi stilte spørsmål til Sørfonden om regningen. Å svare på en saklig innvending mot en faktura med å stenge toalett og søppelmottak synes vi derimot er urimelig.

Dialog er vanskelig. Vi har prøvd å foreslå en løsning der vi betaler det Sørfonden ber om for toalett-tømmingen, men venter med de andre delene av avfallshåndteringen. Det aksepterer ikke Sørfonden. For å få saken ut av verden foreslo vi i forrige uke at vi kan betale hele denne regningen om Sørfonden godtar at fremtidige regninger baserer seg på 35-ukers-beregningen (og at kostnader for resten av året belastes vinterplasser og vinteropplag). Sørfonden har avvist dette (som altså har vært praksis til nå). Vaktansvarlige har foreslått en ordning med at vaktene skal få tilgang til nøkler, men det er heller ikke akseptert. Som krisetiltak har vaktene fått dispensasjon fra vakt med “godkjent fravær” til å forlate vakt og benytte bensinstasjonen til toalettbesøk.

Styret arbeider nå med å finne en alternativ løsning for tilgang til toalett. Forhåpentligvis vil det gi en midlertidig løsning på problemet. Så får vi håpe dialogen mellom PBF og Sørfonden igjen kommer på sporet fra den 24. august, når Sørfonden har anledning til å ha et møte med meg.

For styret i PBF

Axel Borchgrevink