Meny Lukk

Tilsvar til e-post fra Sørfonden Slipp

Styret i PBF er sterkt uenig i beskrivelsene i eposten fra Sørfonden til medlemmene som ble sendt for litt siden. Vi vil ikke gå inn i detaljene nå, ettersom vi ikke ser det som konstruktivt for videre dialog. Men vi vil kort kommunisere følgende:

  1. Styret velger å betale den omstridte fakturaen, for at medlemmene skal få tilgang på toalett og renovasjon snarest mulig. Vi ser dessverre at dialogen foreløpig ikke har ført frem.
  2. Vi forhandler videre om en ny og langsiktig avtale om renovasjon,
  3. Vi venter fortsatt på utspill fra Bymiljøetaten om leieprisene for båtplasser på Padda. Konsulentrapporten de har fått utarbeidet om dette er ikke lenger unntatt offentlighet og kan leses her: https://www.paddabf.no/

For styret i Padda Båtforening

Axel Borchgrevink