Meny Lukk

Kommentarer fra Padda Båtforening til rapporten om leiepriser ved Padda båthavn

Medlemmer har ønsket å se kommentarene PBF har sendt inn til rapporten om leiepriser ved Padda båthavn. Dette er e-posten som ble sendt til BYM med følgebrev:

Hei

Vedlagt oversendes våre kommentarer til rapporten om leiepriser i båthavna på Padda. Takk for en god rapport.

Vi noterer oss at innsendelsesfristen for kommentarer er utsatt to ganger, nå til 15.08. Vi antar at dette skyldes hensynet til at Sørfonden Slipp skal få ferdigstilt sine kommentarer til rapporten. Vi har forståelse for deres behov til å fremskaffe relevant dokumentasjon. Vi synes likevel at denne utsettelsen er beklagelig, fordi det er gått så lang tid uten avklaring i denne saken. Etter vår mening har vi nå med denne rapporten et godt grunnlag for en rask avklaring av leieprisene.

Om vi tar utgangspunkt i rapportens vurderinger av riktig leiepris har PBFs medlemmer de siste årene betalt inn for mye i leie, og skal ha dette tilbakebetalt. Prosessen vanskeliggjøres av at det hvert år er en utskifting av medlemmer ettersom noen sier opp båtplass og nye kommer inn. Det gjør at en løsning med redusert innbetaling i 2024 ikke vil løse saken for alle.

Av den grunn håper vi at BYM vil ta sin beslutning raskt etter at alle innspill er kommet inn den 15.08.

For styret i PBF, og med vennlig hilsen

Axel Borchgrevink