Meny Lukk

Avtale mellom Sørfonden Slipp og Padda Båtforening om avfallshåndtering

Enkelte medlemmer av PBF har bedt om å få se avtalen om fordeling av kostnader for søppelhåndtering mellom Sørfonden Slipp og Padda Båtforening. På et styremøte i 2017 ble Slippen og PBF enige om en fordelingsnøkkel. Dessverre ble ikke denne skrevet ned. Hva som ble avtalt fremgår likevel tydelig i de detaljerte underlagene til fakturaene fra Sørfonden for søppelhåndtering i årene 2017 til 2021. Disse fakturaene med underlag kan du de her (Lenke)

Fakturaene skiller mellom betalinger til eksterne leverandører og arbeidskostnader.

Av regningene til eksterne leverandører betalte PBF 2/3 av hele beløpet.

For arbeidskostnadene var det mer komplisert. Den klart største utgiften dreier seg om søppelflåten, som ukentlig har måttet bli fraktet til landsiden, gjennom hele året. Her ble PBF fakturert for 2/3 av 35 uker. For andre oppgaver – sortering av søppel og sortering av miljøavfall – ble PBF fakturert for 2/3 av 26 uker. For de resterende oppgavene – frakt av toalett, restcontainer og miljøavfall, som kun gjøres få ganger i året – ble PBF fakturert for 2/3 av kostnadene gjennom hele året.

Som det fremgår av fakturaene, ble dette prinsippet fulgt nøyaktig i alle år fra 2017 til 2021. Beløpet som til slutt ble fakturert fra Sørfonden for 2022 fulgte også denne utregningen.

Sørfonden Slipp og PBF er i ferd med å forhandle nye avtaler og bedre med eksterne leverandører av renovasjonsstjenester. Disse vil danne grunnlaget for en ny avtale mellom Slippen og båtforeningen. Vi regner med å ha dette på plass før 2024-sesongen.