Meny Lukk

Fullt gjennomslag hos Bymiljøetaten

Vi har i dag fått brev fra Bymiljøetaten med deres konklusjon i saken om leieprisene. Brevet kan sees her LENKE. BYM konkluderer med at prisene for båtplasser skal være som anbefalt i konsulentrapporten fra Veridian Analyse (pluss/minus 10%). Dette innebærer at Padda Båtforening har fått fullt gjennomslag for at prisøkningene Sørfonden har gjennomført siden 2020 har vært urimelige.

I sin rapport konkluderer Veridian med følgende: «Videre anser vi at normalt leienivå på båtplasser bør være beliggende innenfor intervallet kr. 6 400,- til kr. 10 000,- plass i sesongen og kr. 15 300,- til kr. 16 400,- for en helårsplass.» (I rapporten som ligger her LENKE, har de en tabell som viser priser for ulike bredder.) Veridian klargjør at denne leieprisen også skal dekke kostnader til vedlikehold og utskifting av bryggene.

Styret i Padda Båtforening er fornøyd med denne konklusjonen og glad for at en avgjørelse nå foreligger i prissaken.

I 2022 og 2023 ble det akseptert at Sørfonden fakturerte etter satsene de selv hadde satt, mot at et eventuelt overskytende beløp skulle tilbakebetales dersom prisene ble funnet å være for høye. Padda Båtforening ber nå Sørfonden om å tilbakebetale til medlemmene det som er for mye innbetalt for disse to årene.