Meny Lukk

Informasjon fra styret, 16. oktober 2023

Prissaken

Som tidligere informert har Bymiljøetaten (BYM) kommet med et vedtak om leieprisene på Padda, der PBF får medhold i at Sørfonden de siste årene har krevd inn for mye. I følge BYM skal prisnivået være som konkludert i konsulentrapporten fra Veridian, pluss minus 10%. Styret har bedt Sørfonden tilbakebetale det medlemmene har betalt for mye i leie for 2022 og 2023. Vi har fått svar fra Sørfondens advokat om at dette er til vurdering, men at de trenger lenger tid for å svare på dette.

Renovasjon

Styret i PBF ved Dag Nordvik og Sørfonden Slipp ved Bjørn Bråten har sammen arbeidet med å fremforhandle bedre avtaler med underleverandører av renovasjonstjenester. Grunnet utskifting av kontaktperson i et av selskapene har det tatt tid å få inn et av anbudene. Vi håper fortsatt å få til en ny og gunstigere avtale om avfallshåndtering før årsskiftet.

Ekstraordinært årsmøte

PBF kan bli tvunget til å ta noen viktige avgjørelser i høst, avhengig av hvordan både leiepris-saken utvikler seg og hvor langt vi kommer med å lage forslag til ny avfallsavtale. I slike vesentlige saker ønsker styret å konsultere med medlemmene. Vi forbereder derfor et ekstraordinært årsmøte, antagelig i siste halvdel av november. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dagsorden for dette møtet etter som vi ser hva som skjer med disse to sakene – og selvfølgelig nærmere informasjon om tid og sted.

Parkeringssaken

Årsmøtet ba styret ta opp parkering og adkomst til Padda med relevante myndigheter. Vi har sendt brev til Bymiljøetaten der vi ber dem se på muligheter for å bedre parkeringsforholdene. Avhengig av hva svaret blir vil vi vurdere hvordan dette kan følges opp videre.

Styrereferater på nettsiden

Praksis i PBF har vært å ikke offentliggjøre styrereferatene. Enkelte har stilt spørsmålstegn ved dette. Styret har diskutert saken, og har besluttet at protokoll fra styremøter vil heretter legges ut på PBFs nettside (www.paddabf.no). Protokollene vil være passordbeskyttet, med et passord som sendes til alle PBFs medlemmer.

Maillister og utsendelse av informasjon

Styret ønsker å bli bedre til å sende ut regelmessig informasjon om hva vi gjør. Samtidig er det en del medlemmer som har bedt om å slippe å motta lange eposter fra styret og fra Sørfonden. I tiden framover vil vi gjøre følgende: Vi vil fortsette å legge ut informasjon på www.paddabf.no. Når vi gjør det vil vi også legge en melding på Facebook-siden for Padda Båtforening, for å varsle om at nå ligger det ny informasjon på nettsiden. Ved viktige meldinger vil vi i tillegg sende ut epost til alle medlemmer.