Meny Lukk

Andre delbetaling for båtplassleie sommeren 2024

Brev sendt til Sørfonden Slipp ved advokat Harald Holm Glad. PBF anbefaler stadig medlemmene til å kun betale inn i henhold til tabellen.

Styret i PBF har gitt medlemmene det råd å bare betale deler av den utsendte fakturaen for andre delbetaling av båtplassleien for 2024. Vi har rådet våre medlemmer til nå å betale et beløp som sammen med det som ble betalt ved første delbetaling tilsvarer den leieprisen Veridian har anbefalt, justert for prisstigning.

Slik vi tidligere har kommunisert, bestrider vi Sørfondens grunnlag for å kreve inn det fakturerte beløpet. Det fakturerte beløpet innebærer en leiepris Padda Båtforening har protestert på, som ikke er godkjent av Oslo Kommune, og som ligger utenfor det spennet Oslo Kommune sier de vil godkjenne. Vi bestrider også at det foreligger noen gyldig og bindende avtale med et tidligere PBF-styre som gir grunn til prisøkningen.  Dersom Sørfonden skulle holde fast på at det finnes en slik avtale ber vi om å få denne oversendt.

På dette grunnlaget bestrider vi fakturaene på vegne av samtlige av PBFs medlemmer.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at siden fakturaene er omtvistet, kan ikke Sørfonden sende sitt krav til inkasso.

Med vennlig hilsen

Styret i Padda Båtforening

Ved Axel Borchgrevink