Meny Lukk

Faktura for 2024

Hei alle medlemmer, 

Vi har nå fått faktura nummer 2 fra Sørfonden Slipp. Styret henviser til tidligere anbefaling og årsmøtevedtak. Vi anbefaler derfor medlemmer å kun betale iht. Veridians anbefaling og bestride fakturaen. Dette er konkretisert i tabellen på paddabf.no (også limt inn nederst). 

Kort oppsummert anbefaler vi alle medlemmer til å ta følgende steg:

  1. Innbetal KUN differansen opp til anbefalt prisnivå av Veridian/BYM rapporten. For I og K er dette 2211 kr, for D, G, O, N og P er det 2205 kr og for S, H og M er det 1656 kr.
  2. Bestrid fakturaen på e-post til Sørfonden Slipp (soerfonden@padda.no. Eksempeltekst til e-post:
    Jeg viser til mottatt faktura som har betalingsfrist 15.03.2024. Jeg bestrider denne fakturaen og ber om å få tilsendt en ny, med leiepris som er i samsvar med avtaler mellom Sørfonden Slipp AS og PBF og mellom Sørfonden Slipp AS og Bymiljøetaten. 
    Leiepris for 2024 er ikke godkjent av Padda Båtforening, og Sørfonden Slipp AS har avvist båtforeningens anmodning om å forhandle om prisnivået. Det framgår av brev fra BYM til PBF datert 24.01.2023 at BYM ikke har godkjent leiepriser for 2022 og 2023.

Om noen har spørsmål til hva de skal betale ber vi om at de kontakter Styret på post@paddabf.no

Båtforeningen har bestridt kravet for 2022 og 2023, medlemmer som eventuelt betaler fullt krav fra Sørfonden Slipp i 2024 må håndtere eventuell tilbakebetaling av dette beløpet på egenhånd.

Vi har ikke innsikt i hva alle plassene har blitt fakturert men har forsøkt å utfylle tabellen så godt som mulig med differansen. Veldig enkelt tar man totalsummen i kolonnen total innbetaling for 2024 og trekker fra allerede betalt beløp i Faktura 1 – da vil man få differansen man skal betale for hver båtplass.

Mvh

Styret i PBF