Meny Lukk

Årsmøtet 2024

Hei, 

Styret i PBF ønsker alle medlemmer velkomne til årsmøtet den 19. mars. Årsmøtet vil holdes på Nordstrand Ungdomsskole og digitalt via teams. Mer informasjon om digital strømming vil komme i forkant av årsmøtet med link til innlogging. 

Årsmøte dokumenter vil ligge her etter åpning av møtet: Konstituering av Årsmøtet | Bård (brd.no)

Møtepakke er også lastet ned og kan leses her:

Strømming og digital avstemning på årsmøtet

Årsmøtet vil bli strømmet, slik at de som ikke har anledning til å møte opp fysisk vil kunne følge med på det som skjer. Det vil også være mulig å sende inn skriftlige spørsmål og korte kommentarer for dem som følger med digitalt.

Også avstemninger på årsmøtet vil foregå digitalt, slik det ble gjort på det ekstraordinære årsmøtet den 30. november. Det vil være innlogging for å stemme, og en periode på 2 dager der det vil være åpent for stemmegiving.

Det er flere grunner til at styret velger å gjøre det slik. De viktigste er de gode erfaringene fra det ekstraordinære årsmøtet, og at det på denne måten blir lettere tilgang for alle medlemmer å avgi sin stemme. (Avgitte stemmer på det ekstraordinære årsmøtet var så vidt styret er kjent det høyeste antallet vi har hatt i PBF.)

Med digital avstemning unngår vi også å bruke mye tid på stemmetelling og faren for feiltelling (som har oppstått ved flere av de foregående årsmøtene).

Det er dessuten slik at praksis fra tidligere årsmøter med fullmakter er i strid med vedtektene våre. I følge paragraf fem er det kun ektefelle/samboer og barn som kan gis fullmakt til å stemme på vegne av et PBF-medlem. Vi må følge vedtektene og kan derfor ikke la andre få fullmakt. Digital avstemning vil likevel gi alle anledning til å stemme.