Meny Lukk

Valgkomiteen ber om innspill til styrekandidater

Valgkomiteen
Padda Båtforening

Oslo, 12. februar 2024


Vi trenger deg!

Kjære medlem i Padda Båtforening, 

Valgkomiteen i Padda Båtforening har et ønske om å kunne innstille gode og motiverte kandidater til valg av nytt styre under kommende Årsmøte 19. mars 2024.

Padda Båtforening er som kjent en stor og engasjerende forening der styret i foreningen spiller en avgjørende rolle ved å verne om alle medlemmers interesser på best mulig måte. Vårt styre bør fortsette å bestå av dedikerte medlemmer som brenner for båtlivet og fellesskapet rundt det, og som jobber kontinuerlig for å skape et trygt og trivelig båtmiljø for alle medlemmene.

Styret forvalter også foreningens og medlemmenes økonomi, slik at foreningen kan oppnå gode tjenester og aktiviteter etter medlemmenes forventning. Alt i alt, styret i Padda Båtforening gjør det mulig for medlemmene å nyte båtlivet på sitt beste. Hvis du ønsker å bli en del av et aktivt og inkluderende båtmiljø, er Padda Båtforening definitivt et sted å vurdere.

Valgkomiteen skal innstille tre styremedlemmer og et varamedlem til styret. Vi skal også innstille et nytt medlem til Valgkomiteen for kommende periode. Erfaring med økonomi og styrearbeid, og gjerne noe juridisk eller avtalemessig bakgrunn, kunne være et ønske. Det viktigste er likevel at kandidatene er villige til å stille, er engasjerte og gjerne litt strukturerte.

Hvis du går med engasjement og lyst til å bidra, så kontakt oss. Om du ellers kjenner til noen på bryggene som du tenker burde være med, så tips oss gjerne om det også:

Paul Myrvangmyrvang.paul@gmail.comtlf. 926 22 300
Knut Strand Jacobsenks_jaco@icloud.comtlf. 454 92 010
Gunnar Brunborggunnar@brunborg.orgtlf. 916 95 940

Vi vil gjerne ha forslag om kandidater til oss innen slutten av februar måned. Meld fra!

Med ønske om en kort vinter til båtsesongen starter.  

Valgkomiteen i Padda Båtforening,

Paul Myrvang, Knut Strand Jacobsen og Gunnar Brunborg