Meny Lukk

Informasjon fra styret om årsmøtet i Padda Båtforening

Årsmøtet blir 19. mars Tidspunkt og sted kommer vi tilbake til. Vi håper å gjøre møtet tilgjengelig også digitalt, slik det ekstraordinære årsmøtet 30.11.23 ble arrangert. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal i henhold til vedtektene være styret i hende fem uker før årsmøtet.