Meny Lukk

Betaling av faktura for båtplassleie 2024 – Styrets råd til medlemmene i Padda Båtforening

Sørfonden har valgt å kreve inn båtplassleien for sommeren 2024 i to omganger. Den første fakturaen ble sendt ut til de fleste medlemmer 10. januar. I denne bes medlemmene å betale «1/2 PART SOMMERELEIE 15/4-15/10» samt medlemsavgiften til PBF. Om den neste fakturaen blir på samme beløp vil prisnivået være som i fjor (justert for prisstigningen). Det vil i så fall være vesentlig høyere enn det Oslo Kommune sier de vil godkjenne, også i 2024, og være i strid med avtaleverket mellom Kommunen, Sørfonden og Padda Båtforening.

Styret råder medlemmene til å betale denne fakturaen – både medlemsavgiften til PBF og andelen av havneleien (så lenge denne siste ikke overskrider prisen Veridian har konkludert med at er den riktige, se https://www.paddabf.no/?p=1318 for priser med bryggebokstav for de forskjellige bryggene).

Samtidig vil styret – på vegne av alle PBFs medlemmer – gi beskjed til Sørfonden om at betaling av faktura ikke betyr aksept av at den innbetalte havneleien skal utgjøre halvparten av sommerleien.

Vi vet ikke hva Sørfonden vil fakturere i neste omgang, men styret vil komme med nye råd når dette er klart. I mellomtiden skal Sørfonden og PBF-styret ha et møte, og vi håper det kan bety starten på en prosess med løsning av striden om leiepriser.

Om noe skulle være uklart eller dere har innspill, send epost til oss: post@paddabf.no

Hilsen og godt nyttår fra Styret