Meny Lukk

Melding fra styret ang. ny faktura på båtplasser

E-post sendt til alle medlemmer 10.01.2021

Kjære medlemmer i Padda Båtforening, 

Våre medlemmer har i dag mottatt faktura for sommerleie i 2022, fra Sørfonden Slipp A/S. For de aller fleste av oss er leieprisen kraftig økt, sammenlignet med tidligere år. Vi har fått mange henvendelser om hva vi nå gjør med betaling av fakturaen. 

Nytt styre i PBF ble valgt 10.10.2021, for å vurdere leiepriser i forhold til avtaler og kontrakter som gjelder mellom Sørfonden Slipp A/S, Oslo kommune (Bymiljøetaten/Småbåtutvalget) og PBF. Småbåtutvalget er nå anmodet av det nye styret om å megle i uenigheten om leiepriser, i henhold til leiekontrakten som gjelder mellom partene. Denne meglingen er ikke avsluttet, men vi er i kontakt med kommunen og håper på rask framdrift.
 
I mellomtiden ber styret medlemmene i PBF om å vente med å betale den nye fakturaen, fram mot betalingsfristen som er 24.01.2022. I god tid før forfall vil styret sende ut ny anbefaling om betaling eller utsettelse av den. 
 
Hilsen Styret i PBF
 
PS: Det er diverse spørsmål knyttet til grunnlaget for nye leiepriser, som vi trenger juridisk hjelp til å vurdere. Siden PBF langt på vei drives på dugnad, leter vi etter advokater/jurister blant være medlemmer, som kan tenke seg å bistå oss med råd. (Vi regner med å måtte betale noe for en slik tjeneste!) Ta gjerne kontakt med styret, dersom du har anledning til å gjøre en innsats.