Meny Lukk

Informasjon fra styret i Padda Båtforening: Ekstraordinært årsmøte, parkering, renovasjon, tilgang til styreprotokoller

Ekstraordinært årsmøte

Som tidligere varslet ønsker styret å avholde et ekstraordinært årsmøte for å diskutere høstens viktige saker med medlemmene. Endelig saksliste er ikke klar, men vi regner med at både leieprisene og renovasjons avtale skal diskuteres. Vi legger opp til informasjon og diskusjon på møtet, og digital avstemning i etterkant.

Parkering

Styrets ble av årsmøtet pålagt å ta initiativ for å bedre adkomst og parkering for Padda. Vår henvendelse til kommunen (Bymiljøetaten) er blankt avslått, uten å gå inn på våre argumenter. Vi fikk følgende svar:

Det er flere parkeringsmuligheter i området med tilrettelagt parkering i Skrenten, Alvheimveien P-plass og Skrenten P-plass. Bymiljøetaten har føringer som innebærer at vi ikke har anledning til å tilrettelegge med mer parkering i området, det er videre slik at vanlige parkeringsplasser til tider må vike for andre formål og prioriteringer.

Styret ser ikke at det er noe grunnlag for å forfølge denne saken videre.

Renovasjon

Sørfonden Slipp har varslet at søppelflåte og mottak av miljøavfall vil være stengt fra 01.11. og fram til ny renovasjonsavtale med foreningen er på plass. Toalettet vil fortsatt være åpent. Styret tar dette til etterretning, og arbeider videre med å få ny avtale på plass fra årsskiftet. Målet vårt er å ha et utkast klart til behandling på det ekstraordinære årsmøtet.

Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter blir nå lagt ut på PBFs hjemmesider, under fanen ‘Filarkiv’. Når man klikker på ‘Styreprotokoller’ blir man bedt om å skrive inn passord. Passordet er sendt på e-post til alle medlemmer på e-post.

Spleis

Spleisen er nå avsluttet, to traller ble kjøpt inn og flere kommer på nyåret. Styret takker for bidragene.