Meny Lukk

Ekstraordinært årsmøte

Hei alle medlemmer, 

Dato og sted for det ekstraordinære årsmøtet er nå satt. Ekstraordinært årsmøtet vil finne sted på Lambertseter videregående skole torsdag den 30.november kl 18:00-20:00.

Vi legger opp til at dette blir et informasjonsmøte hvor styret informerer medlemmet om følgende saker: 

1. Forslag til ny renovasjonsavtale og fakturering av renovasjon over leieprisen
2. Leiepris for 2024 iht. Veridian rapporten

I etterkant av møtet vil det legges opp til digital avstemming slik som det tidligere ble gjennomført under Covid-19. Vi ser også på muligheten for at medlemmer som ikke kan møte opp fysisk skal kunne følge møtet over teams.

Mvh

Styret i PBF