Meny Lukk

Sak 1 Renovasjon

Sørfonden har levert renovasjonstjenester på Padda som PBF har vært godt fornøyd med. Disse inkluderer søppelflåte for husholdningsavfall, miljøstasjon, toalett og restkontainer (tidligere fakturaer ligger HER). Sørfonden har imidlertid vært misfornøyd med eksisterende avtale om betaling for disse tjenestene (fra 2017), og det siste året har vært preget av uenigheter mellom Sørfonden og PBF-styret om priser på disse tjenestene. Styret i PBF har i denne perioden tatt kontakt med alternative underleverandører av renovasjonstjenester og samarbeidet med Sørfonden om å etablere avtale med Norsk Gjenvinning.

Sørfonden har nå sagt opp avfallshåndteringen på Padda. PBF har foreslått en ny avtale, se tekst her (LENKE), og Sørfonden har kommet med et pristilbud for å fortsette tjenestene (LENKE).


Styret ber medlemmene svare på to spørsmål:

a. Betalingsform

Vi foreslår at betaling for renovasjonstjenester inkluderes i fakturaen til hver enkelt leietaker, sammen med båtplassleien, så snart ny avtale med Sørfonden om renovasjon er på plass. (Det blir en forenkling av ordningen som har vært til i dag, der det er foreningen som betaler regningen med penger fra medlemskontingenten, som vi igjen har fått fra Sørfonden som har krevd den inn sammen med betaling for båtplass.) Prisen for renovasjonstjenester vil fastsettes gjennom ny avtale mellom Sørfonden og PBF, og bli regulert årlig etter inflasjon og eventuelle endrede kostnader til underleverandører eller nye offentlige krav til avfallshåndtering. Dette blir enklere for alle parter, og gir Sørfonden betaling forskuddsvis heller enn i etterkant. Styret innstiller på dette, og Sørfonden har gitt uttrykk for at de er positive til endringen såfremt et flertall i årsmøtet har godtatt den. Betaling på denne måten er også i tråd med avtalen mellom Sørfonden og PBF fra 2007 som regulerer leieforholdet.

Når renovasjonskostnadene betales på denne måten vil ikke lenger PBF trenge å ta inn dette beløpet gjennom medlemskontingenten.

Avstemningsalternativer:

a) For forslaget  

b) Mot forslaget


b. Omfang

Prisene for renovasjonstjenester i det nye tilbudet fra Sørfonden er betydelig høyere enn tidligere år (se oversikt nedenfor).  En hovedårsak er at Sørfonden mener PBF skal dekke en større del av de totale renovasjonskostnadene. Styret er stadig i forhandlinger med Sørfonden om dette, men presenterer her tallene vi mottok i revidert tilbud 22.11.23. Med utgangspunkt i disse tallene vil årlig renovasjonsavgift for en båteier som har båt på Padda både sommer og vinter være kr 1070, og for båteier som bare har plass om sommeren kr 650. Dette er vesentlig høyere enn tidligere år, da vi aldri har betalt mer enn kr 445 pr medlem.

Styret synes denne prisen er for høy, og ønsker å forhandle videre med Sørfonden for å prøve å oppnå en bedre pris for medlemmene. Hvor fort vi kan bli enige om en pris er usikkert. For at vi skal ha minimumstjenester på plass mens vi forhandler ønsker derfor styret å inngå en foreløpig avtale med Sørfonden om å beholde toalettet. Inntil videre vil PBFs medlemmer altså ikke ha tilgang til miljøstasjon, søppelflåte for husholdningsavfall eller restkontainer.

Styret ønsker å vite om PBFs medlemmer er enige i denne linjen.

Avstemningsalternativer

  1. Jeg er enig i at styret foreløpig skal forsøke å inngå en renovasjonsavtale med Sørfonden som bare omfatter toalett.
  2. Jeg er ikke enig i at styret foreløpig skal forsøke å inngå en renovasjonsavtale med Sørfonden som bare omfatter toalett.

Til informasjon: Oversikt årlige kostnader renovasjon: 

 Hva PBF har betalt for renovasjon
2017134.792
2018144.040
2019147.154
2020162.947
2021174.750
2022200.049
2023*192.534
2024**401.600

* Søppelflåte stengt 17 uker

** Beregnet ut fra forslaget fra Sørfonden til ny avtale, inkludert husholdningsavfall. (Med forbehold om riktigheten av tidligere muntlig mottatt informasjon om at av de 380 båtene som er på Padda om vinteren (på land +boblehavn) er 260 medlemmer av PBF.)